Wizja i misja Przedszkola nr 24 w Słupsku

Naszym marzeniem jest, aby dzieci pokochały świat przez sztukę, w szacunku do swojego dzieciństwa narodowego i regionalnego. Pragniemy aby były szczęśliwe i bezpieczne, a przedszkole funkcjonowało zgodnie z ich potrzebami.

Głównym naszym celem jest rozwijanie twórczej aktywności powierzonych nam dzieci poprzez ich uczestnictwo w kulturze

Staramy się dążyć do odkrywania talentów, do uwrażliwiania przedszkolaków na wartości duchowe: etyczne i estetyczne. Chcemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, realizując najwyższe idee ludzkości takie, jak idea Prawdy, Dobra, Piękna i Świętości

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Czas po zakończeniu zajęć planowych wypełniają dzieciom swobodne zabawy w kącikach tematycznych oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 24 im. Słupski Niedźwiadek Szczęścia

 1. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej i regionalnej
   Zapoznanie dzieci z:
  1. Historią i zabytkami Słupska
  2. Legendami naszego regionu
  3. Postaciami wybitnych Polaków
  4. Obrzędami związanymi ze świętami i tradycjami regionalnymi, tańcami, piosenkami i przyśpiewkami ludowymi
 2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców.

pliki utworzono w formacie PDF - do ich przeglądania potrzebujesz Acrobat Readera lub innej przeglądarki plików PDF. Polecamy darmową aplikację Foxit Reader, którą możesz pobrać TUTAJ


Statut Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku

 1. Statut Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku (plik PDF)
 2. Uchwała nr 1 z 2009 roku (plik PDF)
 3. Uchwała nr 1 z 2010 roku (plik PDF)

© Copyright by CeTe