Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Zawiera różne zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci oraz zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe i zajęcia organizowane przez nauczyciela.

630 - 815schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w zespołach, praca indywidualna z dzieckiem
815 - 830zabawy i ćwiczenia poranne - zabiegi higieniczno-sanitarne
830 - 900śniadanie
900 - 1030zajęcia zorganizowane (wycieczki, zabawy tematyczne, itp.)
1030 - 1100II śniadanie
1100 - 1140zabawy na powietrzu, spacery
1140 - 1150zabiegi higieniczno-sanitarne
1150 - 1220obiad (zupa)
1220 - 1340odpoczynek (leżakowanie, praca przy stolikach, praca indywidualna z dzieckiem, praca w małych zespołach, itp.)
1340 - 1350zabiegi higieniczno-sanitarne
1350 - 1420obiad (II danie)
1420 - 1500działania utrwalające (zabawy i ćwiczenia utrwalające materiał z całego dnia)
1500 - 1630zabawy w kącikach tematycznych, gry i układanki stolikowe, zabawy konstrukcyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela, rozmowy indywidualne z dzieckiem

© Copyright by CeTe