Mamo, tato - poczytaj

Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci czyli jak pomóc dziecku pokochać matematykę.

(recenzje książek E. Gruszczyk-Kolczyńskiej)

Edukacja matematyczna rozpoczyna się długo przedtem nim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Należy więc odpowiednio wcześnie zadbać oto, by matematyka stała się łatwa i przyjemna. Polecamy rodzicom książki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, której programy pracy w zakresie edukacji matematycznej są dla nas fundamentem i bazą do pracy z dziećmi. Wszystkie publikacje autorstwa E. Gruszczyk –Kolczyńskiej polecane są nauczycielom, terapeutom, studentom, a także rodzicom. Napisane są w formie poradników w których znajdują się scenariusze zajęć, opisy konkretnych zabaw, zadań i ćwiczeń dla dzieci w przedszkolu i w domu. Cele są jasno określone, zadania dla dzieci są szczegółowo opisane krok po kroku z zachowaniem stopnia trudności, a także z komentarzem metodycznym, co ułatwia nauczycielowi podsumowanie zajęć i własną refleksję. Opracowano także „pakiety pomocy” do „Wspomagania umysłowego trzylatków, czterolatków, pięciolatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” wraz z instrukcją. Nauczyciel może sam zorganizować sobie bazę pomocy do zajęć, korzystając m. in. ze skarbca matematycznego , a rodzic wykorzystać to, co posiada w domu.

W publikacji „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania”, autorka przedstawia scenariusze działań, które pomagają dzieciom w skupianiu uwagi, zapamiętywaniu tego, co jest ważne i potrzebne, jak skutecznie uczyć dzieci wierszy na pamięć, jak nauczyć dzieci autoprezentacji, jak obdarzać uwagą innych, jak układać i rozwiązywać zadania z treścią, itp.

Ciekawą propozycją do wykorzystania w domu są Ilustrowane opowiadania Dorosły opowiada – dzieci ilustrują wraz z pakietem pomocy – jest to oryginalna metoda wspomagania rozwoju myślenia oraz zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania u dzieci od 4 do 7 roku życia.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole stanowią świetny materiał do konstruowania programów pracy indywidualnej dla dzieci w przedszkolu. Celem takich zajęć jest wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej.

Zachęcam do zapoznania się z rozwiązaniami metodycznymi, które proponuje prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska gdyż publikacje jej autorstwa czy pod jej redakcją są napisane prostym językiem, polecenia sformułowane krótko, zwięźle i są zrozumiałe dla dziecka.


Rozwijamy inteligencję emocjonalną.

Klucz do sukcesu

Inteligencja emocjonalna obejmuje potrzeby emocjonalne, popędy, a także system wartości jednostki, który kieruje jej zewnętrznym zachowaniem. Decyduje ona o umiejętnościach przystosowania się do otoczenia, udanych relacjach międzyludzkich i sukcesach zawodowych. Nic więc dziwnego, że termin ten coraz częściej wymieniany jest jako element prawidłowego rozwoju dziecka.

Termin inteligencja emocjonalna wprowadzili psychologowie, Peter Salovay i John Mayer, a spopularyzował go Daniel Goleman – wykładowca Uniwersytetu Harvarda w USA. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że umiejętne radzenie sobie z emocjami, swoimi i innych, działanie zgodne z przyjętymi normami, nawiązywanie prawidłowych relacji czy empatia to cechy niezbędne, by być spełnionym zawodowo i prywatnie dorosłym.

Kształtowanie umiejętności emocjonalnych dzieci zaczyna się właściwie już w kołysce. Niemowlęta, które otrzymują od dorosłych ze swego otoczenia dużą porcję aprobaty i zachęty, nabierają pewności, że uda im się stawić czoło wyzwaniom życiowym. Dla odmiany dzieci z domów, w których panuje chłód uczuciowy, a sami rodzice podchodzą do każdego problemu, spodziewając się porażki, będą prawdopodobnie iść przez życie, nie spodziewając się ani zachęty, ani zainteresowania ze strony rówieśników i dorosłych, np. nauczycieli.

Sukces ma swoje źródło w emocjach

Istnieją dowody na to, że sukces w szkole zależy w dużym stopniu od cech emocjonalnych ukształtowanych u dziecka w okresie przedszkolnym. Co mogą w takim razie zrobić nauczyciele i rodzice, aby rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci?

Najpierw najważniejsza prawda – aby uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, samemu trzeba posiadać te umiejętności – warto uczestniczyć w treningach, warsztatach, czytać dostępną literaturę i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć… Osoby, które potrafią nazywać swoje stany emocjonalne, łatwiej je kontrolują, a także rozumieją uczucia innych ludzi. Zarówno w domu, jak i w szkole nie zapominaj o wadze dojrzałości emocjonalnej w ogólnym dojrzewaniu dziecka i osiąganiu przez niego sukcesów. Rodzice i nauczyciele, którzy skupiają się jedynie na intelektualnych osiągnięciach dzieci, w świetle najnowszej wiedzy popełniają duży błąd wychowawczy.

Rady dla rodziców i wychowawców dzieci:

 1. Nie utrwalaj i nie nagradzaj zachowań, które świadczą o niedostatecznym rozwoju emocjonalnym

 2. Nie reaguj na dąsanie się, napady złości, wymuszanie – nie kupuj dziecku czegoś wbrew sobie, bo wstydzisz się w sklepie jego reakcji na twoją odmowę, jeśli dziecko skarży się na inne dziecko w szkole, nie pochwalaj tego, ale pomyślcie wspólnie, co można zrobić, by zmienić tę sytuację.
 3. Często rozmawiaj o uczuciach

 4. Zadawaj pytania: Co czujesz? Jak sądzisz, co czuje druga osoba? – młodszemu dziecku zaproponuj, niech narysuje to, co czuje, ucz słów określających stany emocjonalne, mów o swojej radości, złości, smutku.
 5. Nie myl radzenia sobie z uczuciami z ich wypieraniem przez dzieci

 6. Wypieranie to jeden z mechanizmów obronnych pojawiający się w trudnej dla nas sytuacji, świadczy o nieprawidłowościach, radzenie sobie z uczuciami to umiejętność rozpoznawania uczuć i ich odpowiedniego wyrażania.
 7. Pamiętaj: emocjom nigdy nie należy zaprzeczać!

 8. Akceptuj uczucia, słuchaj bardzo uważnie – zamiast słuchać jednym uchem, akceptuj uczucia słowami: „Mmm, rozumiem, chyba jesteś smutny, to musiało być przykre. Nigdy - nawet w najlepszej wierze – nie mów – nieładnie wyglądasz jak się złościsz, nie bądź smutny, to głupstwo, nie płacz.
 9. Ucz, jak radzić sobie z porażką

 10. Pomóż przeanalizować niepowodzenie, pomyślcie razem, co można zrobić następnym razem, by uniknąć porażki, kto może w tym pomóc, czego dziecko dowiedziało się z popełnionych błędów.
 11. Ucz słuchania

 12. Od najmłodszych lat pokazuj dziecku, co to znaczy aktywne słuchanie, że dobra rozmowa wymaga skupienia, dopytywania, czasu.
 13. Pokazuj różne punkty widzenia – patrzenie na świat oczami innych jest jedną z cech wysokiej inteligencji emocjonalnej

 14. Dobrym ćwiczeniem, na przykład w razie konfliktu między dziećmi, jest pytanie - co czułbyś i myślał, gdybyś był Jackiem, Asią, a nie sobą? Czytając bajki, oglądając telewizję, zadawaj pytania: co czuli bohaterowie, skąd dziecko to wie, czy czułby to samo, dlaczego.
 15. Dziel się swoimi uczuciami

 16. Jeśli płaczesz przy dziecku, nigdy nie zaprzeczaj, bojąc się przyznać do łez, gdy dziecko pyta, czy coś się stało, lepiej powiedzieć: tak, jestem smutna, jest mi przykro, zamiast: nic się nie stało; jak najczęściej mów o swoich uczuciach – jestem wesoły, złości mnie to, zawstydziłem się...
 17. Opisuj zachowanie i jego skutki, oddzielaj sprawcę od czynu

 18. Okłamałeś mnie, trudno będzie mi teraz ci zaufać – zamiast zdania – jesteś kłamcą; źle zrobiłeś – zamiast – jesteś głupi.
 19. Ucz, że niewypowiedziane emocje są źródłem konfliktów

 20. Niech dziecko wie, że czasami trudno odkryć czyjeś uczucia i można się pomylić, pokazuj, że nagromadzona złość przeciwko koledze może skończyć się agresją.
 21. Chwal jak najczęściej

 22. Średnio dziecko słyszy około 50 negatywnych uwag dziennie – „nie rób”, „nie wolno”, „zostaw”, itp., a tylko pięć uwag pozytywnych. Chwalenie ma magiczną moc, bo jest dla dziecka komunikatem, co zrobiło dobrze (co warto powtarzać), najlepiej opisz, za co dziecko zasłużyło na pochwałę (ocena typu: ale jesteś zdolny – ma mniejszą siłę sprawczą).
 23. Podkreślaj konsekwencje wynikające z dobrego i złego postępowania dziecka, unikaj natomiast stosowania kar.

 24. Kiedy dziecko widzi konsekwencje swojego postępowania, łatwiej mu zrozumieć, że to ono kieruje swoim życiem. Jeśli zaś spotyka się tylko z karą, uczy się, że to dorośli kontrolują sytuację i podejmują decyzje.

© Copyright by CeTe