Kadra Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku

Kierownictwo:
 1. mgr Jażdżewska Grażyna - dyrektor
Nauczyciele:
 1. mgr Baranowska Małgorzata
 2. mgr Fabich Marzena
 3. mgr Kańciurzewska Elżbieta
 4. mgr Kulig Agnieszka
 5. mgr Michaluk Katarzyna
 6. mgr Pawlik Dorota
 7. mgr Rzeźnicka Justyna
 8. mgr Stryszko Weronika
 9. Przeradzka Bożena
 10. Siemion Dagmara

Personel pedagogiczny składa się z nauczycieli o pełnych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, którzy ukończyli studia o kierunkach: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, wychowanie przedszkolne, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz posiadają kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej,

Administracja i obsługa

 1. Kostrzewa Wiesława - samodzielny referent d/s administracyjno-gospodarczych
 2. Baron Danuta - główna księgowa
 3. Michał Dzadz - dozorca, konserwator
 4. Czapiewska Aleksandra - pomoc n-la
 5. Prondzińska Katarzyna – pomoc n-la
 6. Mościbrocka Ewa - woźna oddziałowa
 7. Wojciechowska Beata - woźna oddziałowa
 8. Szeliga-Rudzińska Renata - woźna oddziałowa
 9. Żołnierczyk Joanna - woźna oddziałowa
 10. Czaja Sylwia - szefowa kuchni
 11. Giersz Krystyna - pomoc kuchenna
 12. Budrewicz Alicja - pomoc kuchenna

© Copyright by CeTe