Ważne informacje

Baza i wyposażenie

Nasze sale


Przedszkole funkcjonuje od lutego 1982 roku, ma status przedszkola publicznego. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupsk. Pierwszym dyrektorem przedszkola była mgr Modesta Andrzejewska. Od 01.09.2002r. dyrektorem jest mgr Grażyna Jażdżewska.

Przedszkole mieści się w budynku samodzielnym, wolnostojącym, typu Ciechanów. Otoczone jest ogrodem z dużą ilością zieleni. Teren przedszkola jest ogrodzony i bezpieczny. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt rekreacyjny dostosowany do wieku dziecka (każda grupa wiekowa ma wydzielony teren), który w pogodne dni jest wykorzystywany do rozwijania sprawności ruchowej dzieci. Położony w pobliżu "ogródek rowerowy" (tzw. "giełda") umożliwia poznawanie zasad ruchu drogowego. Wnętrze przedszkola jest estetyczne i zadbane. Każda grupa funkcjonuje w sali dostosowanej do swojego wieku. Grupy liczą od 25 do 27 dzieci.

W placówce jest sala rekreacyjna w której odbywają się zajęcia ruchowe, rytmiczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, imprezy artystyczne (koncerty, teatrzyki), spotkania z rodzicami. Ww. sala jest wyposażona w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Dnii i godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630


© Copyright by CeTe