Sample Image

PRZEZNACZENIE
_Przeznaczenie sy_n Chaosa i Nocy, był bóztwem samowładnym, którego prawom żadna moc oprzeć się nie mogła.
U nóg ma kulę ziemską; trzyma naczynie, w którem się mieszczą losy wszystkich ludzi. Wyroki iego zapisane, w xiędze przeznaczenia, były złożone na żelaznym ołtarzu.
Bogowie mogli się iey radzić; lecz sam Jowisz, lubo miał naywyższą, władzę, nie mógł odmienić iey nie odzownych wyroków.
Jeżeli czasem brał szalę dla ważenia przeznaczeń ludzi tych, którym sprzyjał, a których losy nie były mu wiadome, to czynił dla tego, aby poznał stronę biorącą górę,
którą musiał przy iey przeznaczeniu zostawić.
Blizko przeznaczenia była _Potrzeba, _ze wzrokiem surowym, trzymaiąca w ręku wielkie drągi i kliny.
Boginię tę mają za córkę Fortuny.
Parki, Czas i Potrzeba, były wykonawcami woli przeznaczenia.
PODZIAŁ BOGÓW.
Bogowie dzielili się na wiele klass, s tych _w _pierwszey byli bogowie wielcy, a każdy z nich miał udzielną władzę, ale pod rządem Jowisza.
Było ich dwunastu: _Jowisz, Juno, Apollo, Dyona, Merkury, Wenus, Neptun, Ceres_, _Minerwa_, _Westa_, _Mars i Wulkan. _Bogowie ci składali radę niebieską. Nazywana ich _Consentes.
_
Liczba ta powiększona była óśmią nowymi radzcami, których nazywano bogami wybranemi, ci byli:_ Geniiusz, Janus_, _Saturn, Bachus, Pluton, Kupido, Cybela _i _Proserpina.
_
Półbożkowie zaymowali trzecią klassę. Nazywano bohatyrami urodzonych z bożka i niewiasty, albo z bogini i człowieka.
Ostatnia klassa zaymowała tych, którzy się czynami wielkiemi wsławili na ziemi, a których pamiątkę poetowie unieśmiertelnili.
WIELCY BOGOWIE.
CELUS.
Celus uważany był za naydawnieyszego z bogów. Zaślubił sobie Tyteę, _z _którey miał wiele dzieci, między innemi: _Saturna, Tytanów _i _Cyklopów.
_Synowie iego zburzyli się przeciw niemu. Ale przed uskutecznieniem zamiaru od oyca wstrzymani i uwięzieni zostali.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>